จองทัวร์ภูเก็ต

*** ข้อมูล โปรแกรม ทัวร์ พอสังเขป ***

ทัวร์ พีพี กับเรือใหญ่ / Phi Phi Island Tour (Full Day By Cruise )


07.00       : รถรับจาก โรงแรม ไปยังท่าเรือ รัษฎา อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองภูเก็ต

08.30      : เรือออกจากท่า ใช้เวลา 1:45 ไปถึงท่าเรืออ่าวต้นไทร ที่เกาะพีพีดอน ต่อจากนั้น ไปเกาะพีพี

                 เล  ถ้ำไวกิ้ง,อ่าวโล๊ซาม๊ะ.อ่าวมาหยา กลับมารับประทานอาหารเที่ยง ที่เกาะพีพีดอน เวลา

                  ประมาณ 14:45 กลับภูเก็ต จะถึง โรงแรม ประมาณเวลา 5 โมงครึ่ง ถึง 6 โมงครึ่ง ตามความ

                 ใกล้ ไกลของโรงแรม

บริการฟรี    : อาหารเที่ยง,น้ำอัดลม.น้ำดื่ม,ผลไม้,อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง,ประกันภัยและรถ รับ-ส่ง

ยกเว้นหาด : ไตรตรัง,นาคาเล,กมลา,สุรินทร์,บางเทา,ลายัน,ในทอน,ในยาง,ไม้ขาว


                      ในหาน,ราไวย์,เคปพันวา เก็บค่ารถเพิ่ม

สอบถามรายละเอียด และจองทัวร์ โทร : 089-6462682
-----------------------------------------------------------------------------------------


โปรแกรม ทัวร์พีพี เรือเร็ว/Program Phi Phi (Full Day By Speed Boat)


08.00-09.00  :  รถรับจากโรงแรม (เวลานัดรับ ขึ้นกับความใกล้ ไกล ของโรงแรมที่พัก)

10.00            : เรือออกจากท่าเรือยอช์ท โบ๊ทลากูน ( Boat Lagoon Marina.)ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ถึงอ่าวมา

                       หยา เกาะพีพีเล เล่นน้ำและพักผ่อน ชมวิว แล้วไป อ่าวโล๊ะ ซาม๊ะ,ถ้ำไวกิ้ง แวะทักทายให้

                       อาหารลิงที่ Monkey Beach หลังจากบ่ายโมง กินอาหารเที่ยง (บุปเฟ่) หลังอาหารเที่ยง

                       ไปดำน้ำ ดูปะการังที่ หินกลาง ออกจาก หินกลาง เรือแล่นตรงไป เกาะไข่ เพื่อเล่นน้ำและ

                        ดูปลา ปะการัง ก่อนกลับภูเก็ต ถึงท่าเรือ โบ๊ทลากูน ประมาณ บ่าย 5 โมง มีรถรับกลับ

                        โรงแรม

บริการฟรี       : อาหารเที่ยง,น้ำดื่ม,น้ำอัดลม.ผลไม้.อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง.ประกันภัย, รถรับ-ส่ง

                        (ยกเว้น บางหาดเก็บเพิ่ม)

สอบถามรายละเอียดและจองทัวร์ โทร: 089-6462682

----------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ เกาะเฮ / CORAL ISLAND TOUR (by Speed boat)08.00-08.30    :รถรับจากโรงแรม เพื่อไปท่าเรือ อ่าวฉลอง

09.30               : เรือออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง ใช้เวลา 20 นาที ถึงเกาะเฮ เล่นน้ำทะเล,ดำน้ำดูปะการัง

                          และ ฝูงปลาหลากสี ,เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น Banana Boat,sea walker. Parasailing

                          กินอาหารเที่ยง บุปเฟ่ กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ประมาณ 14:30 น.

บริการฟรี          : อาหารเที่ยง,น้ำดื่ม,น้ำอัดลม,ผลไม้,เก้าอี้ชายหาดประกันภัย,รถ รับ-ส่ง

                          (ยกเว้นบางหาด)

สอบถามรายละเอียดและจองทัวร์ โทร :089-6462682

---------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ ตกปลา / Fishing Tour08:30       : รถรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อไปท่าเรืออ่าวฉลอง

09:00       : เรือออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง ไปยังจุดตกปลา บริเวณ เกาะรายา ระยะทาง ประมาณ

                 18 กิโลเมตร กินอาหารเที่ยง ประมาณ 12.30 น. ซึ่งจะเป็นอาหารกล่อง หลังจากอาหาร

                  เที่ยง แล้วใครต้องการจะพักผ่อนด้วยการเล่นน้ำทะเล ก็สามารถทำได้ กลับถึงท่าเรืออ่าว

                  ฉลองประมาณ 15.30 น.

บริการฟรี      : อุปกรณ์การตกปลา,น้ำดื่ม,น้ำอัดลม,ผลไม้,ประกันภัย,รถรับ-ส่ง(ยกเว้นบางหาด)

ไม่บริการฟรี : ค่าอาหารกล่อง

สอบถามรายละเอียดและจองทัวร์ โทร:089-6462682

----------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ เกาะไข่, เกาะยาวใหญ่ ( 4 Islands )
07.45-08.00           : รถรับจากรงแรมที่พัก เพื่อไปท่าเรือเกาะสิเหร่

09.00                      : เรือออกจากท่า ใช้เวลา 15 นาที ถึงเกาะไข่ เล่นน้ำ,ดำน้ำดูปะการัง ออกจากเกาะ

                                 ไข่ ใช้เวลา 5 นาที ไปถึงเกาะยาวใหญ่ ขึ้นจากเรือ นั่งรถชมธรรมชาติรอบเกาะ

                                  และชมกิจกรรมต่างๆ ของชาวพื้นบ้านเกาะยาว ประมาณ เที่ยงวัน รับประทาน

                                  อาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย ประมาณ บ่าย 2 โมง กลับไป เกาะไข่นุ้ยและเกาะ

                                  ไข่นอก เพื่อเล่นน้ำ และดำน้ำ ก่อนกลับ ภูเก็ต เวลา ประมาณ 16.15 น.

บริการฟรี                  : อาหารเที่ยง,อุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง,น้ำดื่ม,น้ำอัดลม,ผลไม้,ประกันภัย,รถรับ-ส่ง

                                   (ยกเว้น บางหาด)

สอบถามรายละเอียดและจองทัวร์ โทร:089-6462682

----------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรม พังงา แคนู / Program Phang-Nga Canoe Day Trip
08.00 - 08.50  : รถรับจากโรงแรม (เวลานัดรับ ขึ้นอยู่กับ ความใกล้ ไกลของโรงแรมที่พัก)

09.30               : เรือออก จากท่าเรืออ่าวปอ ตรงไปอ่าวพังงา เพื่อพายเรือ แคนู ชมความงามของ เกาะ

                          ห้องเป็นจุดแรก, ถ้ำลอด,กินอาหารเที่ยง และอีกหลายจุด หลังอาหารเที่ยง ก่อน

                          กลับ ถึงท่าเรืออ่าวปอ ประมาณ 5 โมงเย็น กลับถึงโรงแรม ประมาณ 5 โมงครึ่ง หรือ 6

                          โมงเศษ

บริการฟรี          : อาหารเที่ยง,น้ำอัดลม น้ำดื่ม, ผลไม้,ประกันภัย,รถรับ-ส่ง(ยกเว้นบางหาด)

สอบถามรายละเอียด และจองทัวร์ โทร:089-6462682

----------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เกาะรายา


เกาะรายา หรือ เกาะราชา เป็นเกาะหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของหมู่เกาะภูเก็ต มีเพ็คเก็จทัวร์ บริการไปเช้าเย็นกลับ ทุกวัน ด้วยเรือ Speed Boat

โปรแกรมทัวร์

08.00 - 08.30 น. รับลูกค้าออกจากโรงแรมในภูเก็ต

09.00 น.              ออกจากท่าเรืออ่าวฉลองใช้เวลาเดินทาง 30-45 นาที

09.45 น.              ถึงเกาะราชา เข้า อ่าวปะตก

10.45 น.             พาลูกค้าไปเล่นน้ำอ่าวสยาม 45 นาทีจากนั้นขึ้นเรือและพาไปที่อ่าวคนแก่

11.25 น.            เล่นน้ำที่อ่าวคนแก่ 45 นาที ชมปะการังและให้ขนมปังกับปลา

11.55 น.            เดินทางกลับไปอ่าวปะตก พักประมาณ 30 นาที

12.30 น.            รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารของโรงแรม

13.30 น.            เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.            ออกจากเกาะราชา สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง

15.45 น.           ถึงท่าเรืออ่าวฉลองขึ้นรถตู้กลับโรงแรม กะตะ, กะรน,ป่าตอง ประมาณ 30 นาที ถึงโรงแรม

----------------------------------------------
อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ 1,000 บาท

เด็กอายุ ไม่เกิน 12 ขวบ 800 บาท

---------------------------------------------
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการ

1. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)

นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 150 - 250 บาท/คน

2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkeling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)

3. อาหารกลางวัน

4. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

5. มัคคุเทศก์นำเที่ยว

6. ประกันภัยอุบัติเหตุ

หมายเหตุ....โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล

ติดต่อสอบถาม ข้อมูล รายละเอียด และจองโปรแกรมทัวร์ต่างๆได้ที่

ชำนาญ ชูสุวรรณ
โทร : 089-6462682

-------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น: